Persondatapolitik – ACT2DAY (Scale4U Aps)

08. juni 2022

Hos Scale4U Aps (”ACT2DAY”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt.

Denne persondatapolitik gælder for vores behandling af personoplysninger, herunder på vores app “ACT2DAY”, og fastlægger retningslinjer for Scale4U’s måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Du skal læse persondatapolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Scale4U ApS.

1.  Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:

Scale4U Aps

Adresse: Herluf Trolles Gade 47 1.sal – 8200 Århus N

CVR-nr.: 42885355

E-mail: tobias@scale4u.dk

 

I denne cookies & privatlivspolitik beskrives ACT2DAY (Juridisk ejer af platformen navn: Scale4U ApS’, CVR-nr.: 42885355, Herluf Trolles Gade 47 1. Sal – 8200 Aarhus N (herefter “vi” eller “vores”), anvendelse af cookies og lignende teknologier samt vores behandling af personoplysninger på vores app.

 

 

Formålet med (ACT2DAY) privatlivspolitik, er at informere om, hvordan Scale4U ApS indsamler, beskytter og anvender dine data. Vi indsamler og behandler dine data for at hjælpe dig med at komme i mål med indenfor fitness- og sundhed. Vi videregiver aldrig dine data til tredjeparter uden dit tydelige samtykke. Ydermere respekterer vi altid, hvis du gerne vil slettes fra vores services eller databaser.

 

 

Indsamling og anvendelse af dine data

Når du opretter en bruger på vores app indsamler vi din e-mail, køn, alder, vægt og højde. Disse informationer anvendes til at genkende dig, og til at gøre det muligt for vores algoritmer at udregne trænings faktorer som for eksempel kalorieforbrug, progression og træningsmodul. 

 

Når du træner med (ACT2DAY) i fitnesscenteret har du mulighed for at indsamle så mange træningsdata som muligt. På styrkemaskiner handler det oftest om vægt, antal sæt og gentagelser. Vi anvender disse informationer i næsten alle vores kernefunktioner. Det vil sige til at give dig feedback på din træning og se hvorvidt du opnår dine fitness- og sundhedsmål. 

 

Du har som bruger også mulighed for at uploade billeder af dig selv til enten din træner eller kun dig til selv for tracking, feedback og progression. Du kan til enhver tid fjerne dit billede fra appen.

 

Vi indsamler ikke kun data i fitnesscentret. Vi indsamler også data vedrørende kalorieforbrug, hvilke opskrifter du bedst kan lide og mm. Alt sammen for at kunne skabe kernefunktionerne i (ACT2DAY) appen.

 

Hvis du deltager i konkurrencer, indsamler vi data omkring hvilke konkurrencer du er tilmeldt, samt hvornår tilmeldingen er sket.

 

Når du anvender de sociale funktioner i (ACT2DAY) appen, som for eksempel chatfunktionen indsamler vi data på hvem du er (afsender) og lagrer dine beskeder i lang nok tid til du får svar fra træner (modtager). 

 

Når du anvender (ACT2DAY) appen, indsamler vi informationer omkring hvordan og hvor meget du anvender appen. Dette anvendes til den fremadrettede udvikling af appen, for at skabe den bedste oplevelse for vores brugere. Disse data bliver udelukkende anvendt i statiske sammenhæng, og der ses aldrig på den enkelte brugers aktivitet.

 

Oprettelse af en brugerprofil via Appen

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du vælger at oprette en brugerprofil via Appen:

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, når du køber online bootcamps, lillesøster camps og andre forløb fra os via vores hjemmesider, via e-mail eller over telefonen:

(a) navn;

(b) adresse;

(c) e-mail;

(d) køn;

(e) alder;

(f) vægt;

(g) Højde;

(h) billede;

Ved oprettelse af brugerprofil behandler vi ovenstående personoplysninger for at kunne oprette og administrere din brugerprofil efter forudgående anmodning fra dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil du selv vælger at slette din brugerprofil. Hvis du har været inaktiv i 3 år, slettes dine personoplysninger dog efter 3 år.

Ovenstående personoplysninger kan også blive behandlet på baggrund af vores legitime interesse i at sende dig servicemeddelelser, opretholde vores handelsbetingelser og for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores bogføringskartotek i 5 år fra udløbet af regnskabsåret med henblik på at overholde bogføringslovens dokumentationskrav. Øvrige oplysninger, som ikke falder under bogføringsloven, vil blive opbevaret i 3 år fra seneste køb.

Notifikationer via Appen

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du vælger at aktivere notifikationer (beskeder ved nye opskrifter og beskeder ved nyt fra MK) via Appen:

(a) IP-adresse; og

(b) tilkendegivelse af, om notifikationer ønskes.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sende notifikationer via Appen som følge af vores legitime interesse i at imødekomme din anmodning om at modtage disse notifikationer jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Du kan til enhver tid afmelde dig fremtidige notifikationer via Appen og dermed også gøre indsigelse imod behandlingen. Oplysninger opbevares alene, når der er givet accept til notifikationer.

 

Overladelse til databehandlere og videregivelse til andre dataansvarlige

For at give brugerne den bedste oplevelse kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med (navn på firma) leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører, faktureringsleverandører, mailudbydere, leverandører af konkurrencer og leverandører af markedsføring. Vores serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til politiet, advokater, revisorer, domstole og offentlige myndigheder.

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter.

 

Retsgrundlag for databehandling

I henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning er vi dataansvarlig for de personoplysninger, som du afgiver til os (“Dataansvarlig”). Som dataansvarlig behandler vi de personoplysninger om dig, som vi har gemt, i henhold til denne fortrolighedspolitik.

 

Opbevaring af data

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du har en bruger, eller så længe det er nødvendigt for at levere vores tjenester til dig. Hvis vi ikke længere har brug for til at behandle dine personoplysninger til de formål, der er anført i denne fortrolighedspolitik, sletter vi dine personoplysninger fra vores systemer.

 

Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmesider. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan læse på følgende link: …

Vi indsamler personoplysninger om din adfærd samt din IP-adresse via cookies. (nav  på firma) indhenter altid et gyldigt cookiesamtykke jf. cookiebekendtgørelsen, inden cookies sættes på din terminal. Behandlingen af personoplysninger i forhold til nødvendige cookies sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne få hjemmesiderne til at fungere jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Behandlingen af personoplysninger i forhold til statistiske- og præferencecookies sker som følge af vores legitime interesse i at tilbyde dig de bedst mulige produkter og services jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Behandlingen af personoplysninger i forhold til markedsføringscookies sker på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

For at kunne behandle personoplysninger i sammenhæng med cookies til de nævnte formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med (navn på firma) leverer relevante ydelser fx IT-leverandører og leverandører af markedsføringsmateriale.

 

Sikkerhed

Vi beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger. Derfor har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav.

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven.

Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag.

Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

(Scale4U ApS):

Adresse: Herluf Trolles Gade 47 1.Sal – 8200 Aarhus N

E-mail: tobias@scale4u.dk

 

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk